Kinderopvang

Missie van Apple of My Eye

Kinderopvang Apple of My Eye biedt professionele kinderopvang aan voor de leeftijd 0 t/m 12 jaar, waarbij alles is gericht op vooral het sociale, zelfstandige en communicatieve ontplooiing van het kind. Dit doen wij in volledige samenwerking met hun ouder(s) / verzorger(s).

Samengevat: Spelen, Leren, Groeien & Communiceren.

Spelen is het plezier

Spelen is de basis voor kinderen. Door te spelen leren ze. Hierbij proberen wij zoveel mogelijk variatie aan te brengen in het spel. Plezier staat daarbij voorop!

Leren is de ontwikkeling

Door kinderen een rijke speel- leeromgeving te bieden, worden ze geprikkeld in hun nieuwsgierigheid. We dagen ze uit om tot leren te komen en zich te ontwikkelen.

Groeien is de ontplooiing

Onze werknemers sluiten zich aan bij het spel van de kinderen. Door ze hierbij te observeren worden kansen zichtbaar. Door kinderen ruimte te geven, word hun zelfstandigheid gestimuleerd. Hierdoor groeien kinderen in hun ontwikkeling.

Communiceren

We bieden veel leesmomenten d.m.v boeken lezen/verhaal oplezen. Ook maken en zingen we korte & duideijke liederen en gedichtjes.

Visie van Apple of My Eye

Kinderopvang Apple of My Eye biedt flexibele, toegankelijke en duurzame kinderopvang aan voor alle kinderen. Het kind staat centraal. Als opvang is het ons doel om het kind te vormen voor de toekomst. En wij geloven dat wij de eerste opvoeders zijn, na de ouders. Het is heel belangrijk om de kinderen normen en waarden aan te leren en om een voorbeeld te zijn en ook structuur aan te bieden.

Ook is het belangrijk om het kind aan te kunnen bieden wat het nodig heeft. Vandaar dat we in principe veel zullen werken met het individu, met het motto: “Elk kind is uniek, elk kind is belangrijk.”

Doordat wij flexibel durven zijn, bewegen wij gemakkelijk mee en zijn we wendbaar. Wij dagen onze medewerkers uit en stimuleren ze om hun talenten verder te ontwikkelen binnen onze organisatie.

Alle belanghebbenden worden hierbij optimaal verbonden. Het aanbod van onze organisatie sluit aan bij de ontwikkelingsbehoefte van het individu.

Kinderparticipatie

Bij Kinderopvang Apple of My Eye willen we niet alleen voor kinderen zorgen. We willen ze ook iets bieden. Kinderparticipatie is ook heel belangrijk. Ze mogen hun ideeen aangeven, zodat ze worden meegenomen in de jaarplanning, maar we staan ook open voor onverwachte leuke ideeen, die we direct kunnen uitvoeren!  Ouders /Verzorgers betrekken in de activiteiten omtrent de kinderopvang vinden wij ook belangrijk! Input is dan ook altijd van waarde.

Neem contact op

Apple of My Eye is 24/7 open. Wij werken veel met flexibele uren, dus ook als u onregelmatige diensten draait bent u van harte welkom. We draaien ook nachtdiensten als dit noodzakelijk is. Ook in de vakanties, nationale feestdagen zijn we open, mits dit van te voren aangegeven is dat we gesloten zijn.